Ereleden

Sinds 2013 kijkt Damesdispuut Dionysos met trots naar het erelidmaatschap van Vidar, met als stralend middelpunt Kaya de Lange. Kaya is benoemd tot erelid vanwege haar buitengewoon gedreven inzet voor de vereniging gedurende haar volledige lidmaatschap, met een bijzondere nadruk op haar bestuursjaar. Ze is hiermee ook de eerste vrouwelijke Praeses van Vidar geweest.

Momenteel mag Dionysos drie trotse ereleden verwelkomen: Sophie Serrarens, Nienke Jansen en Ilse van der Sande. Nienke, de oprichtster van Dionysos, heeft met haar ambitie van een ploeg een dispuut gecreëerd. Sophie nam het roer over en bracht het dispuut naar nieuwe hoogten door professionalisering. Ilse, als T.I.P. in haar bestuursjaar, heeft met haar toewijding het betalingssysteem van Dionysos naar een hoger niveau getild. Elk van deze dames heeft op haar eigen unieke manier een onschatbare bijdrage geleverd aan Dionysos.

Het erelidmaatschap is niet alleen een erkenning van individuele prestaties, maar ook een viering van de collectieve inzet en groei van Dionysos als geheel. Met deze ereleden in ons midden kijken we vol trots naar een verleden vol succes en staan we klaar voor een toekomst gevuld met nog meer memorabele momenten en verwezenlijkingen.


30

Jaren oud

129

Leden

1923740

Bier